ČAROOBCHOD

ČAROOBCHOD

Čaroobchod

Fantasy je bez kouzel nemyslitelné. V nabídce je spoustu podivně zapáchajících lektvarů. Prostředí čarobchodu zanechává dojem podivné putyky... Raději se moc nezdržovat. Čarobchod funguje stejně jako zbrojírna. V nabídce jsou náhrdelníky, prsteny, doplňky a lektvary.

Lektvary

  • Lektvary se aktivují přetažením na podobiznu vaší postavy.
  • Najednou mohou být aktivní až tři lektvary.
  • Lektvary se kupují 25%,15% a 10%. trvají tři dny.
  • Lektvary vylepšující stejné atributy ruší účinek předešlého lektvaru a resetují časomíru.
  • Aktivní lektvary se zobrazují na obrazovce se záznamy o postavě – na pravé straně nad úspěchy.
  • Dvojím kliknutím na ikonu aktivního lektvaru jeho účinek zrušíte.