PŘÍKAZY V CHATU

PŘÍKAZY V CHATU

Ve hře existuje několik tzv. příkazů, které mají určitou funkci. Zadávají se do cechovního chatu (viz. obrázek) a potvrzují/aktivují se tlačítkem Enter.


/zlato x (x = počet zlata) Darovat určitý obnos zlata do cechovní kasy
/houby x (x = počet hub) Darovat určitý počet hub do cechovní kasy
/act Zobrazí datum poslední aktivity hráče

/sysblink off/on vypne(zapne) blikání tlačítka "Cech" když je v chatu nová zpráva

/zlato ;-) x (x = počet zlata) Vsadí x zlata u kelímkáře
/houby ;-) x (x = počet hub) Vsadí x hub u kelímkáře
/w "jméno hráče" (např. příkaz /w nick Ahoj! odešle hráči nick zprávu "Ahoj!") šeptání v cechové diskuzi neboli fialový tex.

Zdroj: forum.sfgame.cz