TAJEMNÁ AURA

TAJEMNÁ AURA

Zde je přený počet, kolik máte hodit věcí do tajemné aury.

1.) Normal item = 25 many
2.) Epic item = 50 many
3.) Lektvar = 10 many (bez ohledu na typ a velikost)


1 -> 2 | Potřebná mana: 150 | Lze vhodit: 3 Epic itemy / 6 Normal itemů / 15 lektvarů
2 -> 3 | Potřebná mana: 200 | Lze vhodit: 4 Epic itemy / 8 Normal itemů / 20 lektvarů
3 -> 4 | Potřebná mana: 250 | Lze vhodit: 5 Epic itemů / 10 Normal itemů / 25 lektvarů
4 -> 5 | Potřebná mana: 300 | Lze vhodit: 6 Epic itemů / 12 Normal itemů / 30 lektvarů
5 -> 6 | Potřebná mana: 350 | Lze vhodit: 7 Epic itemů / 14 Normal itemů / 35 lektvarů
6 -> 7 | Potřebná mana: 400 | Lze vhodit: 8 Epic itemů / 16 Normal itemů / 40 lektvarů
7 -> 8 | Potřebná mana: 450 | Lze vhodit: 9 Epic itemů / 18 Normal itemů / 45 lektvarů
8 -> 9 | Potřebná mana: 500 | Lze vhodit: 10 Epic itemů / 20 Normal itemů / 50 lektvarů
9 -> 10 | Potřebná mana: 550 | Lze vhodit: 11 Epic itemů / 22 Normal itemů / 55 lektvarů
10 -> 11 | Potřebná mana: 600 | Lze vhodit: 12 Epic itemů / 24 Normal itemů / 60 lektvarů

Samozřejmě, že lektvary a epické i normal itemy lze kombinovat. A každý si může spočítat, kolik mu ještě chybí, aby např. zbytečně neobětoval epický item. Taková malá pomůcka ke zjištění přesného obsahu many je přepnutí jazyku hry do Němčiny - v té se vám po najetí na nádržku ukáže vaše mana / obsah nádržky.